Plan Zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe Imię i nazwisko nauczyciela Termin realizacji
Rytmika Marzena Dymercka Czwartek
Ceramika Anna Zaborowska Wtorek
Zajęcia sportowo – rekreacyjne Wychowawczynie i Marek Terlik Środa
J. angielski Wychowawczynie Codziennie
Basen Wychowawczynie i Ewa Dobrucka Raz w miesiącu