Sport i rekreacja

 

Jesteśmy przedszkolem  preferującym sport, rekreację oraz aktywny styl życia, a jednocześnie nastawionym na twórczy rozwój dziecka.  Basen, to sposób na zahartowanie kilkulatka, na poprawę jego koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wzmocnienie układu mięśniowego.

Ruch, jest tym rodzajem wysiłku fizycznego, który bardzo korzystnie wpływa na rozwój naszych dzieci. Mało kto, zdaje sobie jednak sprawę, jak ważna jest dla dziecka aktywność fizyczna oraz jak bardzo wpływa na rozwój naszego malucha. W obecnych czasach wiele mówi się, o zdrowych nawykach żywieniowych. W praktyce, wielu Rodziców wie, że dzięki wzmożonej aktywności ruchowej, dzieci są bardziej zmęczone, lepiej śpią. Mało kto jednak wie, że ruch ważny jest w prawidłowym rozwoju dziecka. Osoby, które zajmują się pracą z dziećmi na co dzień, którzy posiadają wykształcenie kierunkowe pedagogiczne, psychologiczne, bądź związane z fizjoterapią doskonale wiedzą, że brak aktywności fizycznej u dzieci prowadzić może nie tylko do otyłości. Ruch wpływa bowiem bardzo korzystnie na nasze pociechy. Zarówno w sferze związanej z medycznymi aspektami rozwoju jednostki, jak również ze sferami emocjonalną i społeczną. W aspekcie medycznym, aktywność fizyczna u dzieci wpływa korzystnie na rozwój właściwie wszystkich układów wewnętrznych. Zaczynając od układu kostnego (mineralizacja kości, wzrastanie kości, wzmacnia i stabilizuje stawy, wzmacnia przyczepy, ścięgna i więzadła, zwiększa przekrój i objętość włókien mięśniowych, zwiększa napięcie, siłę i sprężystość mięśni, stabilizuje układ kostny), przez układ krwionośny (zwiększa liczbę erytrocytów i hemoglobiny, zwiększa liczbę leukocytów, zwiększa pojemność tlenową krwi, powoduje zwolnienie tętna, zmniejsza ciśnienie surowicze krwi, kształtuje ekonomiczną pracę serca), układ oddechowy (zwiększa pojemność życiową płuc, zwiększa głębokość oddechu, zwiększa połap tlenowy, zmniejsza liczbę oddechów na minutę, zmniejsza wielkość długu tlenowego). Aktywność fizyczna u dzieci ma także wpływ na układy, które pozornie – dla laików – nie są w żaden sposób powiązane z ruchem. Są to: układ nerwowy (pobudza dojrzewanie ośrodków ruchowych w mózgu – przyspieszenie motoryczności, wzrost szybkości przewodzenia bodźców nerwowych, polepsza koordynację ruchową, zmniejsza poziom lęku, poprawia jakość snu), układ hormonalny (budowa i funkcjonowanie przysadki mózgowej – ruch wpływa jako czynnik intensyfikujący rozwój fizyczny dziecka) oraz układ immunologiczny (poprawia się system obronny organizmu, wzrasta odporność na zachorowania, organizm naszej pociechy hartuje się). Jednak nie tylko z medycznego punktu widzenia ruch w życiu dzieci jest szczególnie ważnym czynnikiem, stymulującym poprawny rozwój jednostki. Sport, rekreacja – mówiąc ogólnie aktywność fizyczna w formie wszelakiej wspomaga również rozwój cech, tak istotnych z punktu widzenia sfery społeczno – wychowawczej. Aspekt wychowawczy aktywności fizycznej można analizować na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony, ćwiczenia fizyczne mają wpływ na rozwój dziecka jako jednostki. Drugi aspekt dotyczy natomiast ruchu w grupie – np.: gry zespołowe. Aktywność fizyczna w stosunku do rozwoju jednostki, wspomaga rozwój umiejętności takich jak: rozwija wyobraźnię oraz pamięć ruchową, uczy poruszania się w przestrzeni, kształtuje świadomość własnego ciała, poznanie własnych możliwości fizycznych, zwiększa odporność na zmęczenie, zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, przyspiesza przemianę materii, kształtuje sylwetkę, kształtuje sprawność oraz zręczność, kształtuje prawidłową postawę ciała, zapobiega i koryguje wady postawy. Tu podaj tekst alternatywny Aspekt grupowy aktywności fizycznej odgrywa szczególną rolę w procesie socjalizacji jednostki. Uczy ją bowiem funkcjonowania i współdziałania w grupie. W szczególności, grupowa aktywność fizyczna uczy nasze pociechy: dokonywania wyboru i krytycznego patrzenia na siebie oraz podporządkowania celów jednostki – celom grupy, współpracy w grupie, właściwego przeżywania sukcesu i porażki, dyscypliny, kształci życzliwy stosunek do ludzi, przyczynia się do wzrostu zainteresowań współzawodnictwem oraz współdziałaniem, kształci silną wolę, uczy konsekwencji w osiąganiu celów, wpływa na samodzielność i inicjatywę, rozwijanie odwagi, samodzielności i wytrwałości. Ruch jest zatem niezastąpionym czynnikiem, który wpływa na prawidłowy i harmonijny rozwój naszych milusińskich. Niestety, w dzisiejszych czasach, kiedy światem rządzi pośpiech, dorośli niejednokrotnie nie przywiązują wystarczającej uwagi do aktywności fizycznej swoich dzieci. Nie zawsze wynika to z ich złej woli, bardzo często nie mają bowiem świadomości jak wiele szkody wyrządzają swym dzieciom, nie dostarczając odpowiednich bodźców i stymulatorów usprawniających rozwój dzieci.

Leave a comment