Dobre maniery

Emocje i maniery.

Savoir – vivre jest sztuką, której uczymy się przez całe życie. Dlaczego więc nie zacząć tej nauki możliwie jak najszybciej, już od najmłodszych lat?

W naszym przedszkolu dużą wagę przywiązujemy do zasad dobrego wychowania, które wdrożone w młodym wieku pomogą dzieciom funkcjonować w dalszym, dorosłym już życiu.

W trakcie zabaw, zajęć dydaktyczno-wychowawczych, teatrzyków i spożywania posiłków nasi podopieczni poznają zasady dobrego wychowania, zwyczaje towarzyskie i reguły grzecznościowe.

Nawyków kulturalnego zachowania uczymy na przykładach zachowań z dnia codziennego, dzięki czemu zasady savoir- vivre stają się  bardziej zrozumiałe i użyteczne każdego dnia.

Przygotowujemy też dzieci do nieco bardziej wyjątkowych sytuacji jak np. wizyta w teatrze czy filharmonii.

Aby zajęcia były atrakcyjne I odbierane przez dzieci jako niezłą zabawę, nasze nauczycielki wykorzystują najróżniejsze pomoce dydaktyczne np. literaturę związaną z tym tematem (bajki, opowiadania, wiersze, poradniki),gry, układanki, plansze tematyczne, a także deseczki do krojenia, fartuszki oraz zestawy plastikowych naczyń i sztućców wykorzystywane do praktycznej nauki nakrywania do stołu.

Poprzez aktywny udział w opisanych wyżej działaniach dzieci poznają :

ogólne zasady kulturalnego zachowania się, stają się bardziej życzliwe i koleżeńskie wobec rówieśników, a także z szacunkiem odnoszą się do osób dorosłych.

Leave a comment