Kilka powodów, dla których warto wybrać nasze przedszkole.

Głównym założeniem funkcjonowania „Bajkowego Domku” jest tworzenie alternatywy dla tych rodziców, którzy w przedszkolu dla swojego dziecka szukają nie tylko sprawnie zorganizowanej placówki oświatowej ale również rodzinnego miejsca z ciepłą, przyjazną atmosferą. W naszym przedszkolu stawiamy na partnerstwo i zaufanie, współpracę i edukację z wyobraźnią!

Miły i zaangażowany zespół pedagogiczny dba o prawidłowy rozwój dzieci. Zapewniamy jakość kształcenia oraz liczne zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów z zakresu: języków obcych, gimnastyki, ceramiki i logopedii. Dbamy o to, by dzieci rozwijały się w sposób zrównoważony, by nie tylko przygotowywały się do podjęcia nauki w szkole ale również uprawiały sport, codziennie bawiły się na świeżym powietrzu i rozwijały swoje zainteresowania.

Oferta kształcenia:

 • Realizacja treści z podstawy programowej MEN
  Zajęcia z dwóch języków obcych: język angielski i język niemiecki
  Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe oraz codzienna gimnastyka i ruch na świeżym powietrzu
  Zajęcia specjalistyczne z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej: logopedia, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, z elementami integracji sensorycznej
  Zajęcia dodatkowe: ceramika z terapią ręki, nauka pływania na basenie, rytmika
  Zajęcia cykliczne realizowane według autorskich programów naszych pedagogów, napisane specjalnie z myślą o naszych przedszkolakach po to, by w atrakcyjny sposób przemycać wartościowe treści i kształtować odpowiednie postawy: savoir vivre, czytelnictwa, zainteresowań przyrodniczych, chęć zdobywania wiedzy i poznawania świata.
  Wszystko to oferujemy w poszczególnych programach zajęć:
  „Dobre maniery” , „Książka jest dobra na wszystko”, „Leśne dzieci” , „Poszukiwacze przygód” oraz „Spotkania z ciekawymi ludźmi ”.
  Nasze główne atuty:

Indywidualne podejście do dziecka – z uwagą i wrażliwością pochylamy się nad dzieckiem, by wspierać go w zdobywaniu umiejętności lub szybko zaobserwować z czym ma trudności i jak mu pomóc je przezwyciężyć, takiej postawie pedagogicznej służą też nieliczne grupy, w których łatwiej jest z dziećmi pracować
Komfortowe warunki lokalowe – to przede wszystkim przestrzeń do nauki i swobodnej zabawy, urządzona nowocześnie i przygotowana z myślą o potrzebach małych dzieci
Nieduże grupy rówieśnicze –  są ułatwieniem: dla dziecka – w procesie adaptacji w przedszkolu, bo łatwiej nawiązać kontakty z rówieśnikami, dla nauczycieli – w obserwacji rozwoju, w nauczaniu i doskonaleniu, w poznaniu dziecka oraz jego możliwości i predyspozycji, w opiece. Z każdą grupą pracuje dwóch nauczycieli.
Wykwalifikowana kadra – osoby pracujące w naszym przedszkolu to pedagodzy z doświadczeniem, a przede wszystkim ciepłe, serdeczne i kreatywne nauczycielki. Poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy, indywidualne podejście do dziecka oraz odkrywanie i rozwijanie dziecięcych uzdolnień, zainteresowań i „mocnych stron” stymulują rozwój osobowości przedszkolaków. To nauczycielki, dla których praca z dziećmi stanowi wyznacznik postępowania i współdziałania z innymi ludźmi, zgodnie ze słowami – „troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”
Niskie odpłatności – wysokość czesnego za jedno dziecko to jedynie 255 zł, plus 6 zł za wyżywienie/ każdy dzień. Oferujemy zniżki na drugie dziecko. W kwotę czesnego wliczone są wszystkie zajęcia z naszej oferty.
Zdrowe odżywianie – posiłki przygotowywane ze zdrowych, świeżych i wysokiej jakości produktów oraz podane w wizualnie atrakcyjny dla dziecka sposób. W skład dziennej stawki żywieniowej wchodzą: śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek. W przypadku powiadomienia przez rodziców o nieobecności dziecka, opłaty z tego tytułu odliczone zostają w kolejnym miesiącu.
Powrót do tradycji – stawiamy na ponadczasowe wartości, takie jak: dom, rodzina i ojczyzna, szacunek i empatia, uwrażliwianie dzieci na potrzebę niesienia pomocy innym, uczenie zasad dobrego wychowania oraz poprawnej komunikacji międzyludzkiej.
Dobra lokalizacja – to spokojna i bezpieczna okolica oraz bezpośredni dostęp do terenów zieleni, które są celem codziennych spacerów. Oprócz własnego placu zabaw z przedszkolnym ogródkiem warzywno- kwiatowym, w pobliżu mamy też miejski plac zabaw. Jesteśmy też sąsiadami Miejskiej Biblioteki Publicznej, co przekłada się na naszą dobrą współpracę w zakresie szerzenia czytelnictwa wśród dzieci i uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalno – literackich. Zaś zajęcia sportowe organizujemy w nowocześnie wyposażonej sali gimnastycznej p. Terlika w Domu Kultury „Kłobuk”.
Podejmowane działania o charakterze dydaktyczno – wychowawczym nakierowane są na wszechstronny rozwój dziecka – praca z przedszkolakami ukierunkowana jest na polisensoryczne poznawanie świata. We wszystkich tych działaniach zawsze jesteśmy otwarci na zaangażowanie rodziców, ich sugestie, pomysły i pytania.
Naszym wspólnym priorytetem jest przecież dobro każdego dziecka!

Leave a comment