Plan zajęć cyklicznych

Zajęcia cykliczne w „Bajkowym Domku”

 

Nazwa Cele główne Najbliższy termin i temat Koordynator Uwagi dla rodziców
1.     Dobre maniery. ü wyeliminowanie niewłaściwych zachowań,

ü kształtowanie odpowiednich postaw w zależności od miejsca i okoliczności

ü wspomaganie rodziców w procesie wychowania

05.02.

09.02.

 

Dobre maniery w filharmonii/ teatrze.

J. Parzych Odpowiedni strój 09.02.
2.     „Poszukiwacze przygód”. ü wspomaganie realizacji celów edukacyjno-wychowawczych realizowanych w przedszkolu

ü wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela

ü rozbudzanie zainteresowań dzieci

Marzec

 

W krainie tolerancji.

 

W krainie matematyki

 

 

A. Gromko

 

 

A. Gruender

3.     „Książka jest dobra na wszystko”. ü kształtowanie nawyku czytelniczego

ü rozbudzanie wyobraźni, kreatywności

ü aktywizowanie dzieci,

ü wdrażanie zachowań prospołecznych

 

Luty, 15.02.

Szanujmy książki.

 

 

Marzec

W świecie tolerancji: warsztaty literackie.

 

A. Gruender

 

 

 

 

I. Trofimow

Przynieść ulubioną książkę.