Plan zajęcia specjalistyczne

Realizacja zajęć podstawy programowej 9.00 – 15.00

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 – 8.30 p. Gromko

Wczesne wspomaganie rozwoju – elementy integracji sensorycznej

p. Gromko

rewalidacyjne

p. Gromko

rewalidacyjne

p. Gruender

rewalidacyjne

p. Gruender

Wczesne wspomaganie rozwoju

8.30-9.00

Podstawa

Programowa

p. Gruender

Wczesne wspomaganie rozwoju

(motoryka duża)

p. Parzych

Wczesne wspomaganie rozwoju

p. Parzych

Wczesne wspomaganie rozwoju

8.30 – 9.00 p. Parzych

korekcyjno-kompensacyjne

p. Parzych

korekcyjno–kompensacyjne

p. Parzych

rewalidacyjne

(motoryka duża)

p. Parzych

korekcyjno-kompensacyjne

p. Gruender

rewalidacyjne

p. Gromko

rewalidacyjne

p. Gruender

rewalidacyjne

p. Gromko

Wczesne wspomaganie rozwoju

Elementy integracji sensorycznej

p. Gromko

rewalidacyjne

p. Gruender

rewalidacyjne

9.00 – 15.00 Podstawa programowa Podstawa programowa Podstawa programowa Podstawa programowa
Logopedia – godziny zajęć:
Poniedziałki 9.00 – 14.00 Wtorki 9.00 – 12.00 Czwartki 9.00 – 11.00