Sport, rekreacja i rytmika

Sport, rekreacja i rytmika

Jesteśmy przedszkolem preferującym sport oraz aktywny styl życia, a jednocześnie nastawionym na twórczy rozwój dziecka. Basen, Jiu jitsu to sposób na zahartowanie kilkulatka, na poprawę jego koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wzmocnienie układu mięśniowego.
Klub Terlik Team – w odróżnieniu od wielu klubów sportowych uczy dzieci podstawowych elementów jiu-jitsu głównie poprzez zabawę. Motto naszych zajęć to: „OD ZABAWY DO SPORTU”. Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych elementów jiu-jitsu, głównie techniki padów. Instruktorzy uczą m.in, jak ułożyć ciało, czy jak chronić głowę podczas upadków. Od pierwszych treningów uczymy dzieci podstawowych elementów z gimnastyki: przewroty, przerzuty, stania na głowie, mostki itp.

Sztuki walki dla dzieci w UKS Terlik Team to przede wszystkim ogromna ilość ćwiczeń ogólnorozwojowych pobudzających do pracy wszystkie partie mięśni ciała. Duża ilość zabaw z czołganiem, pełzaniem czy czworakowaniem wpływa na wzmocnienie wszystkich mięśni szkieletowych, które są odpowiedzialne za prawidłową sylwetkę.

Trening w większości dyscyplin sportowych prowadzi do rozwoju tylko niektórych partii mięśniowych. Jiu-jitsu to równomierny rozwój młodego organizmu, co sprawia, że w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jiu-jitsu jest jedną z najlepszych gimnastyk korekcyjnych.
Uczymy bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędną wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dnia codziennego, np. atak psa, zachowanie na kruchym lodzie, pożar itd.

Rytmika

Metoda rytmiki jest wszechstronną metodą słuchowo – ruchową, ściśle powiązaną z muzyką. Zajęcia rytmiki rozwijają inteligencję emocjonalną dzieci i ich wrażliwość, potrafią dodać energii i wprawić w dobry nastrój, ale i również wyciszyć i uspokoić. Uczestnicząc w zajęciach rytmiki, dzieci rozwijają się wielokierunkowo przy bezpośrednim kontakcie z muzyką wykonywaną na żywo.

Zajęcia rytmiki obejmują:

-Ćwiczenia kształtujące wrażliwość muzyczną oraz umiejętność określania i reagowania na podstawowe elementy muzyki: rytm, tempo, dynamikę, melodię, rejestr muzyczny, barwę dźwięku, metrum, budowę piosenek i prostych utworów
-Naukę układów tanecznych do dowolnie wybranego typu muzyki, w tym muzyki klasycznej oraz naukę tańców ludowych i narodowych
-Grę na dziecięcych instrumentach perkusyjnych oraz instrumentacje metodą Orffa utworów muzyki klasycznej
-Wykonywanie piosenek z rytmicznym lub ilustracyjnym ruchem lub z układami rytmicznymi
-Zabawy ruchowe: z piosenką, rytmiczne, ilustracyjne, z problemem muzycznym
-Ćwiczenia rozwijające motorykę, sprawność i estetykę ruchu oraz rozwijające orientację w przestrzeni
-Ćwiczenia kształtujące poczucie porządku, dyscypliny i dokładności, kształtujące umiejętność współdziałania z grupą
-Ćwiczenia i zabawy rozwijające inwencję twórczą i możliwość indywidualnego wypowiadania się.

Co zyskuje dziecko uczestnicząc w zajęciach rytmiki?

-Rozwija uzdolnienia muzyczne, a także szeroko pojętą sprawność ruchową i umysłową
-Uczy się układów rytmicznych i tanecznych
-Umie zaśpiewać piosenki o zróżnicowanej tematyce
-Ćwiczy dykcję
-Rozwija wyobraźnię
-Kształci słuch muzyczny, rozwija pamięć słuchową, wzrokową i kinestetyczną
-Przygotowując się do występów publicznych, zyskuje pewność siebie
-Pożytecznie i przyjemnie spędza czas, bawiąc się z rówieśnikami zyskuje umiejętność pracy w grupie
-Pogłębia swą wiedzę o świecie i wzbogaca zasób słownictwa.

Zajęcia na basenie

Świetną zabawą i jednoczesną nauką pokonywania lęku przed wodą są zajęcia na basenie prowadzone przez instruktorkę – Ewę Dobrucką. Dzieci oswajają się z wodą, ale także pod opieką wychowawczyń trenują większą samodzielność w zakresie ubierania się, przebierania, dbania o swoje rzeczy i przestrzegania zasad panujących na pływalni.

Leave a comment